Blog

ZELFKENNISCOACHING

Venus en het pentagram

 

 

Venus draait 13 keer rond de zon in 8 jaar tijd. In dezelfde periode

Draait de aarde 8 keer rond de zon.

Het nummer 13 hoort daarom bij venus en het getal 8 bij de aarde.

 

In de tijd dat Venus 13 keer rond de zon draait, draait de aarde er 8 keer

rond. Dus passeert Venus 5 maal de aarde in 8 jaar tijd.

Venus verschijnt 5 keer tussen de zon en de aarde en maakt dus 5 synodische cyclussen in 8 jaar tijd.

Dwz. 5 volledige Ochtend en Avondster cyclussen.

Vijf Venus cyclussen van 584 dagen komt overeen met 8 jaar van 365 dagen. (5x584= 8x365)

 

Als Venus een transit maakt zien we haar voor de zon verschijnen.

We zien dan een kleine zwarte stip voor de zon bewegen.

Venus transits komen ook in paren met telkens een periode van 8 jaar tussen de 2 transits.

Dit is een zeldzaam fenomeen. We hebben zo’n paar transits gehad in 2004 en 2012. Deze vonden plaats in de Siderische cyclus van stier, meer bepaald in de horens van de stier.

Het volgende paar transits van Venus zullen plaatsvinden in 2117 en 2125 op de noordknoop van Venus in het Siderisch teken schorpioen waar Ophiuchus staat. Ophiuchus is de slangendraagster die de noordknoop of slangekop en zuidknoop of slangestaart draagt.

 

Soms is er een enkele transit van Venus, niet in paren. Een enkele transit is om de 243 jaar.

De transit in paren is met een tussenperiode van 8 jaar en vormt een vijf puntige ster of quintiel in ons zonnestelsel dat we kunnen terugvinden in de horoscoop.

 

 

De vele namen van Venus

 

Venus is de Romeinse benaming voor de Griekse Aphrodite, godin van de liefde, schoonheid en seksualiteit.

Venus werd ook wel het juweel van de hemel genoemd.

Als Ochtendster was haar naam Eosphorus, Lucifer en als Avondster Hesperus.

Ze wordt gezien als zusterster van de aarde en als partner van Mars.

Andere namen die Venus kreeg was onder andere Ishstar als 8-puntige ster of als 16-puntige ster (Dubbel 8-voudig pad van Christus en Boeddha). Ishtar is een godin van het oude Mesopotamië en haar Sumerische tegenhanger is godin Inanna. Inanna betekent grote vrouw van An, god van de hemel.

Bij de Maya’s kreeg ze de naam Kukulcan de gevederde slang.

Als Noorse godin droeg ze de naam Freya waardoor Venus bij de dag vrijdag hoort.

 

Het dubbel aspect van de godin

 

Venus als scheppend en vernietigend komt mogelijk overeen met de enorme verschillen in fasen van Venus tijdens de winter en zomermaanden.

Hiervoor gaan we terug naar het verhaal van Inanna die werd geassocieerd met de hemelkoningin. In de Sumerische mythe reist Inanna door de 7 hellepoorten naar de onderwereld. Als ze door de poorten gaat verliest ze telkens een kledingsstuk of attribuut totdat ze helemaal naakt door de laatste poort gaat. De koningin van de onderwereld Erishkagal vermoord haar en hangt haar op.

Wanneer ze uit de onderwereld terugkomt moet ze iemand vinden die haar plaats inneemt. De zoon van haar oom Enki wordt gearresteerd en wordt haar vervanger in de onderwereld. Ze regelt dat hij gedurende 6 maanden van het jaar vervangen wordt door zijn zuster.

Dit verhaal ligt aan de oorsprong van de Griekse mythe van Perséphone.

 

Inanna wordt tegenwoordig gezien als de zelfstandige vrouw die aan zichzelf genoeg heeft. Ze werd als jonge ongetrouwde vrouw aanbeden als beschermster van liefde en seksualiteit.

 

Terugkeer van de godin

 

Wanneer Venus direct voor de zon verschijnt en op één lijn staat met de aarde dan krijgen we op aarde een nieuw niveau van intuïtief bewustzijn.

We kunnen ons dan verwachten aan een nieuw verhoogd bewustzijn.

Het laatste transitpaar van Venus met de aarde van 2004 en 2012 loopt samen met het begin van oprijzen van het goddelijk vrouwelijk principe.

Begin 2018 maakte Venus haar overgang van ochtendster naar Avondster in het teken steenbok waar ook de zuidknoop van Pluto en Saturnus staan, het noodlot. We ondergaan nu een diepe transformatie en herbeleven van een tijdperk waar het patriarchaat de macht heeft overgenomen van het matriarchaat. Zo kunnen we bewust oude patronen en conditioneringen veranderen.

Venus sterpunt heeft Pluto geraakt in steenbok voor het eerst sinds 248 jaar, zodat we nu tot zelfrealisatie kunnen komen en niet meer blindelings kopiëren wat ons verteld of opgedragen wordt. Het Venus sterpunt markeert het begin van hernieuwde vrouwelijke kracht rijzend als Avondster. Venus sterpunten zijn als eclipspunten een moment van dood en wedergeboorte. Tropisch valt deze eclips op de as leeuw –waterman.

 

Venus regeert het hartchakra en de Thymus klier die het immuunsysteem beheerst.

Het hartchakra is het centrum van liefde, compassie en aantrekking.

Bij angst sluit het hartchakra en bij liefde opent het.

Wanneer we een staat van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie bereiken dan hebben we een volwassen staat van hart en ziel bereikt.

Een staat waar geen oordeel is, in harmonie met de intentie en doel van de ziel.

 

De vijf puntige ster

 

Als de aarde en Venus mekaar ontmoeten of samen staan hebben we een synodische cyclus van Venus. Namelijk de aarde beweegt in een periode van 584 dagen op de ecliptica (de baan van de aarde rond de zon) vooraleer ze weer samen staat met Venus.

Deze samenstand vindt plaats op telkens 215,6° verwijdert van de vorige samenstand of conjunctie. Dit is ongeveer 7 astrologische tekens verder.

Zo vormen de aarde en Venus 5 unieke punten van samenstand op de ecliptica en krijgen we een 5-puntige ster.

Vijf is het getal van de geïncarneerde volledige mens.

Het punt dat tegenover het hoofd van het pentagram staat heet de noordknoop van Venus.

 

 

Venus als Ochtend en Avondster

 

We hebben een inferieure conjunctie als Venus tussen de aarde en de zon staat. Wanneer de aarde, zon en Venus op één lijn staan en het verste verwijderd van de zon hebben we een superieure conjunctie.

De inferieure conjunctie met de aarde komt overeen met een nieuwe maanfase, een nieuw begin dus, donker onzichtbaar van op aarde gezien.

Als ze oprijst voor de zon verschijnt ze in de ochtendhemel. Hier is ze de ochtendster of lichtbrenger, ook wel lucifer genaamd.

In de horoscoop is Venus de ochtendster als ze met de klok mee verwijderd staat van de zon.

 

Tegen de klok verwijderd van de zon is ze Avondster. Als Venus begint aan haar klim als ochtendster gedurende 3 weken bereikt ze een hoogtepunt van schittering als ochtendster aan de hemel om dan te verdwijnen in het licht van de zon.

Dit fenomeen heet combust of cazimi.

Dan gaat ze verder op haar weg in haar superieure conjunctie met de zon. Op het punt waar ze het verst verwijderd is van de aarde is ze de Avondster, deze fase komt overeen met de volle maan.

 

Venus Lucifer

 

Dit is wanneer Venus een nieuwe kwaliteit van wil en doel overweegt.

Deze nieuwe kwaliteit heeft tijd nodig, meer bepaald de 584 dagen van een Venus cyclus of een lengte van een pentagram.

 

De eerste helft van de cyclus wordt gekarakteriseerd door spontaneïteit, impulsiviteit, emotioneel en drang om iets gedaan te krijgen.

Het kan vergeleken worden met de wassende maanfase.

Mensen die Venus als ochtendster hebben in de horoscoop worden geleid door hun emoties. Zeker wanneer Venus rijzende is voor Mercurius. Deze mensen zijn spontaan, open en staan open voor nieuwe ervaringen.

 

Venus Hesperus (westelijk)

 

Een aantal weken nadat Venus en zon conjunct staan in hun superieure conjunctie duikt ze op aan de andere kant van de zon als Avondster.

Overeenkomstig met de afnemende maanfase. Ze zoekt naar de betekenis van haar ervaringen die ze als ochtendster heeft ondervonden.

Ze is emotioneel meer gecontroleerd en introvert.

Maar ze is zeker niet minder intens.

Hun littekens zijn blijvend omdat ze door een proces gaan van herhaling van de pijn, kwetsuur en ontgoocheling. Ze verwerken alles binnenin en verwerken hun emoties trager.

 

 

Venus revolutie

 

Venus begon aan een nieuwe fase als ochtendster 31 maart 2017 in het teken Ram. Daar begint een fase van Venus als krijgster godin.

Dit zal de laatste Venus in Ram cyclus zijn in ons mensenleven. Ram is een vuurteken en brengt thema’s als bestaansangst en overlevingsangsten aan het licht. Deze vurige vrouwelijke ster is rijzende en brengt een revolutie teweeg. Neen zeggen tegen alles wat indruist tegen onderdrukking en manipulatie.

Venus in Ram maakt vurig, passioneel en creatief.

Venus komt terug tevoorschijn uit de onderwereld op 4 maart 2018.

Ze verschijnt aan de hemel als Avondster en gaat gedurende 8 maanden samenstand met de maan door een poort. Deze poorten corresponderen met de 7/8 energiecentra of chakra’s in ons lichaam. Alles wat ze opgaf tijdens haar afdaling naar de onderwereld krijgt ze terug.

 

 

Maak een afspraak om de evolutie van Venus te leren kennen in je eigen horoscoop

Zelfliefde is de hoogste waarheid

Zelfkennis de weg naar het hart